Företagshälsovård

Marknaden för företagshälsovård förändras. Konkurrensen ökar liksom kraven på affärsmässighet och kostnadseffektivitet. I takt med utvecklingen av olika tjänster över Internet ökar även utbudet av tjänster som konkurrerar med den traditionella företagshälsovården.

Men förändringar erbjuder nya möjligheter. Många företag efterfrågar en sjukanmälantjänst och där har den lokalt förankrade företagshälsovården en stor fördel.

Kombinationen av TakeNote och den lokala företagshälsovården är svårslagen. TakeNote är ett lättanvänt kraftfullt verktyg som ger alla företagshälsovårder, oavsett storlek, möjlighet att leverera en högkvalitativ sjukanmälantjänst med medicinsk rådgivning. Ni har personal som känner kunden och de anställda och kan därmed leverera en attraktiv tjänst som ger såväl arbetsgivare som anställda stora fördelar.

Oavsett om ni är en extern eller intern företagshälsovård, stor eller liten, har vi den tekniska plattformen och erfarenheten för att tillsammans med er skapa en tjänst som motsvarar era och era kunders behov.