Arbetsgivare

- Gör rätt saker i rätt tid

Det ställs många krav på dig som arbetsgivare rörande hantering av sjukfrånvaron. Myndigheterna ställer sina krav, ägarna och facket sina. Det är inte alltid lätt att veta vad som ska göras och när.

En sjukanmälantjänst med tillhörande medicinsk rådgivning kan vara lösningen ni söker.

image description

TakeNote ger…

 • Full överblick över sjukfrånvaron i realtid
 • Omedelbar avisering vid sjuk och friskanmälan till dem som behöver veta
 • Historik på personnivå
 • Historik från gruppnivå upp till hela organisationen
 • Påminnelse om rehabiliteringsutredning och Rehabiliteringskedjans avstämningspunkter
 • Uppföljning av sjukintyg och förstadagsintyg

 

Din företagshälsovård…

 • Har kunskap om arbetsplats och anställda
 • Kan föreslå tidiga insatser
 • Har förmåga att föreslå alternativa arbetsuppgifter vid sjukskrivning
 • Har kunskap att på ett meningsfullt delta i rehabiliteringsarbetet
 • Ger er en medicinskt bedömd frånvarotid redan dag 1

 

Tillsammans ger det…

 • Färre och kortare sjukfrånvarotillfällen
 • Möjlighet att strukturerat bearbeta sjukfrånvaron och förhindra att anställda går ut i långtidsfrånvaro
 • Nöjda anställda som får en bra vård från dag ett
 • Enkla och tydliga rutiner för hur sjukanmälan görs
 • Påminnelse om rehabiliteringsutredningar och säkerställa att dessa initieras
 • Mer engagerade chefer

Administration av anställda och användare sker enkelt via TakeNotes administrativa funktioner. Naturligtvis kan detta även ske genom integration med befintliga HR- och lönesystem.