TakeNote Frånvaroanmälan

Används av företag och organisationer som önskar att anställda anmäler sjukdom och VAB på ett enhetligt sätt med avisering till arbetsgivaren.

Den här produkten vänder sig till medelstora och större organisationer.