TakeNote Frånvaroanmälan med rådgivning

Komplettera TakeNote med sjukvårdsrådgivning för de anställda och ni har en komplett sjukanmälantjänst där de anställda blir kontaktade av sköterska.

För att nå bästa resultat med den här tjänsten så rekommenderar vi att tjänsten integreras med er lokala företagshälsovård på er ort.