Låt oss hjälpa till!

Vi samarbetar löpande med såväl företagshälsovårder som slutkunder i syfte att hitta kundunika lösningar i frågor rörande sjukfrånvaro och dess olika problem.

Det har gett oss en gedigen erfarenhet av och insyn i hur dessa problem kan se ut och tänkbara åtgärder. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kan även agera "bollplank" i dessa frågor.