TakeNote Sjuk- och friskanmälantjänst!

TakeNote Systems AB levererar IT-stöd för intern sjukrapportering och sjukanmälan med medicinsk rådgivning sedan 2006. Företaget startades utifrån övertygelse att alla organisationer behöver ett enhetligt sätt för anställda att anmäla sjukfrånvaro på med signalering till arbetsgivaren för planeringen för att underlätta planeringen av verksamheten.

 

Läs mer och se vår presentationsfilm