Vi & våra kunder

Om oss

TakeNote Systems AB levererar IT-stöd för intern sjukrapportering samt sjukanmälan med medicinsk rådgivning sedan 2006.

Företaget startades utifrån övertygelse att alla organisationer behöver ha insikt i hur sjukfrånvaron verkligen ser ut och därtill ett enhetligt och enkelt sätt att anmäla frånvaro. Att arbetsgivaren dessutom får en omedelbar avisering om anmäld frånvaro vilket t ex underlättar planeringen av verksamheten är en bonus. Vår devis "I vår värld är närhet viktigt" handlar om två saker, övertygelsen om att en sjukanmälantjänst med medicinsk rådgivning bör ligga nära slutkunden men också om att jobba nära ihop med våra kunder. Oavsett om det handlar om teknik, utbildning, support, aktiviteter eller vidareutveckling av tjänsten finns vi där som den självklara samarbetspartnern.