Vi värnar om dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. GDPR är en EU-förordning och gäller därmed som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter. Du kommer också att få vissa rättigheter i samband med detta. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas. Du har också, som huvudregel, rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt personuppgifter raderade. Det finns också en möjlighet att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför sammanställt information som beskriver vår personuppgiftsbehandling och tagit fram erforderliga dokument och policys. Vill du ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakt oss.

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post support@takenote.se eller via
telefon 021 – 490 04 15.