Utbildningar

Utbildningarna är kostnadsfria och genomförs i Västerås. Max åtta deltagare per tillfälle. Kontakta oss om du är intresserad av en lokal utbildning på plats hos er.

För mer information: 021-470 22 34 eller info@takenote.se.

Sköterska grundkurs
Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska och ska arbeta med rådgivning i sjukanmälantjänsten. Efter genomgången kurs kan du arbeta självständigt i tjänsten, dock inledningsvis med stöd från en erfaren kollega när det rör viss funktionalitet och administration.

Sköterska fortsättningskurs
Kursen vänder sig till dig som är sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med rådgivning i sjukanmälantjänsten. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna arbeta med all funktionalitet i tjänsten samt ge kundföretag ett visst stöd rörande administrativa funktioner. Vidare får du en grundläggande förståelse för att arbeta i rapportverktyget.

Chef/administratör
Kursen vänder sig till dig som arbetar som chef eller administratör och har webbaccess till sjukanmälantjänsten. Efter genomgången kurs skall du ha kunskap om informationsflödet i tjänsten från sjukanmälan via friskanmälan fram till skapandet av rapporter samt ha kännedom om webbens administrativa funktioner. Vidare får du en grundläggande förståelse för att arbeta i rapportverktyget.

Rapportverktyget
Kursen vänder sig till dig som har webbaccess med administrativa rättigheter eller arbetar som sjuksköterska i sjukanmälantjänsten. Efter genomgången kurs bör du kunna skapa standardrapporter samt ha förståelse för rapportverktygets funktion. Du lär dig dessutom att på en grundläggande nivå att söka och tolka kompletterande information som kan utläsas ur historikfilen. Kursen kräver förkunskaper i Excel.

Att sälja sjukanmälantjänsten
Kursen vänder sig till dig som arbetar med försäljning av sjukanmälantjänsten eller behöver förståelse för säljprocessen. Kursen innehåller följande moment:

  • Produktkunskap
  • Målgrupp
  • Boka besök
  • Presentation
  • Argumentation