TakeNote

TakeNote finns i versionerna:

TakeNote inrapporteringssystem
Används av företag som önskar att anställda anmäler sjukdom och VAB på ett enhetligt sätt med avisering till arbetsgivaren.

TakeNote med sjukvårdsrådgivning
Komplettera TakeNote med sjukvårdsrådgivning för de anställda och ni har en komplett sjukanmälantjänst där anställda blir kontaktade av en sköterska.

Registreringsdelen tar emot anmälan om frånvaro och ger organisationen en bild av sjukfrånvaro och vård av sjukt barn (VAB) på såväl övergripande som på individnivå.

Tillsammans med din lokala företagshälsovård får du en komplett sjukanmälantjänst.