• Chef och HR verktyg

E-note är vårt chef och HR verktyg för rehabilitering och personaldokumentation. Ett stöd för både chefer och HR att göra rätt sak, i rätt tid, med rätt dokumentation, vi kallar det ”HR Just-in-time!”
Oavsett organisationens storlek så finns det många lagar och regler att förhålla sig till. Då det gäller personal ger E-note er ett enhetligt arbetssätt samt ordning och reda.
Hos oss är GDPR enkelt.
Vi hanterar all information i E-note på samma sätt som i våra medicinska journaler utöver att den gallras per automatik.

  • Triggar på frånvarotillfällen, frånvarodagar och frånvarotyp
  • Påminner ansvarig chef att aktivitet ska starta
  • Enhetlig dokumentation utifrån era checklistor och mallar, på ett och samma ställe
  • Ingen känslig information är åtkomlig för obehöriga
  • Ingen information går förlorad vid chefsbyten
  • Samla den anställdes dokument på en säker plats
  • E-note blir ert virtuella säkerhetsskåp!

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?