• E-note+

E-note+ är för er som vill ha verktyget sjuk- och friskanmälan med vårt rehabiliterings- och dokumentationsstöd utan medicinsk rådgivning för era anställda.

Ni har även möjligheten att koppla på vårdgivare efter ert val och önskemål.

Om vårdgivare ej används får chefens webb en utökad funktionalitet, såsom att dokumentera direkt i ärendet och sätta bedömd frånvarotid.

Hos oss är GDPR enkelt.

Vi hanterar all information på samma sätt som i våra medicinska journaler dessutom gallras per automatik.

 • Enhetligt sätt för alla anställda att rapportera frånvaro
 • Direkt avisering till registrerade mottagare vid sjuk- och friskanmälan
 • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Kartläggning av sjukfrånvaro för att kunna prioritera åtgärder
 • Triggar på frånvarotillfällen, frånvarodagar och frånvarotyp
 • Påminner ansvarig chef att aktivitet ska starta
 • Enhetlig dokumentation utifrån era checklistor och mallar, på ett och samma ställe
 • Samla den anställdes dokument på en säker plats

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

   Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?