• Nollvision

  Vi vill bidra till en nollvision gällande sjukfrånvaro, det är en målbild med vinnare oavsett om du är ägare, chef eller anställd.

  Är du och ditt företag redo att anta utmaningen?

  Kontakta oss
 • Hälsa smittar

  Sedan starten 2006 har vi sett exempel på hur hälsa kan smitta, och att tidiga
  insatser ger stor skillnad. I nära samarbete med företagshälsor och kunder har
  vi utvecklat verktyg för att tidigt upptäcka signaler på ohälsa och systematiskt arbeta med rehabilitering och dokumentation.

  Kontakta oss
 • HR just-in-time

  Kort sagt, det handlar om – gör rätt sak, i rätt tid och med rätt dokumentation.

  E-note påminner chefer och HR, baserat på aktuell frånvarosituation, när det är dags att agera. Kunden väljer själv vilka aktiviteter som E-note ska påminna om och när det ska ske. Genom att knyta mallar och checklistor till varje aktivitet kan all dokumentation ske på ett enhetligt och säkert sätt.

  Vi arbetar med människor i fokus, därför har vi skapat HR Just-In-Time

  Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er!

  Kontakta oss

På vilket sätt kan vi hjälpa Dig att stötta er
och samarbeta då det gäller hälsa?

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.