• Erfarenheter

Sedan starten har vi byggt på oss värdefulla kunskaper och erfarenheter som vi gärna delar med oss av. Vi har utbildat och träffat många chefer och anställda och fått förmånen att lära känna deras organisationer och de utmaningar de ställs inför. Förutom att utbilda i rent handhavande har vi även kunnat bidra med våra erfarenheter då det gäller att aktivt och systematiskt arbeta på ett enhetligt sätt i frågor rörande sjukfrånvaro.

Våra verktyg har enkla och väl fungerande statistikrapporter.  Genom ett nära samarbete med chefer, HR och företagshälsor har vi byggt upp en gedigen kunskap av att analysera dessa rapporter.  Naturligtvis hjälper vi gärna till att applicera våra erfarenheter på rapporterna som rör er organisation.

Intresserad av att ta del av våra erfarenheter då det gäller att sänka sjukfrånvaron och att arbeta strukturerat?

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?