• Säkra beställningar

I samarbete med företagshälsor och anslutna kunder har vi tagit fram verktyget Säkra beställningar.
Säkra beställningar är ett säkert sätt att digitalt hantera beställningar av företagshälsovårds-tjänster. Det finns i två versioner, integrerat med våra övriga verktyg och helt fristående.

  • GDPR-säkert, inga personuppgifter skickas
  • Säker och enkel hantering av beställningar för både beställare och företagshälsa
  • Sparar tid och resurser samt dokumenterar hela beställningsförloppet
  • Beställ för enskild anställd eller en grupp
  • Beställning kan även knytas till en avdelning t.ex. vid bullermätning
  • Intyg och annan dokumentation kan laddas ned direkt i den anställdes dokumentmapp
  • Företagshälsan kan enkelt tillhandahålla mallar, dokument och checklistor

Säkra beställningar bygger på samma teknik som vår hantering av medicinska journaler. Inga personuppgifter eller annan information skickas, allt dokumenteras och signeras.

Vi är en stolt Associerad samarbetspartner till branchorganisationen Sveriges Företagshälsor.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?