• Dokument

Dokumenthantering

Att få till en säker hantering och lagring av dokument med en tydlig överblick kan vara en utmaning. TakeNote Dokument hjälper dig att hantera dokument i enlighet med GDPR.

  • Säkerställ att dokument och anteckningar sparas på ett enhetligt sätt
  • Påminnelser då intyg och dokument skall förnyas
  • Minska risken att viktig information går förlorad vid chefsbyten
  • Tilldela åtkomst till dokument via behörighetsstyrning
  • Automatisk gallring

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?