• Om oss

Vår vision

TakeNote® vill bidra till en nollvision gällande sjukfrånvaro. Vi arbetar varje dag med att hjälpa våra kunder med att skapa förutsättningar för att få friska och hållbara arbetsplatser genom att arbeta efter våra beprövade arbetssätt kopplat till våra verktyg.

Vårt företag

TakeNote® startades 2006 utifrån övertygelse att alla organisationer behöver ha insikt i hur sjukfrånvaron verkligen ser ut och att rätt insatser sätts in i rätt tid – vilket är vinst för alla!

Vi började vår resa i nära samarbete med några lokala företagshälsor. De hade ett behov av ett system som tidigt signalerad tecken på ohälsa på individ och gruppnivå hos deras kunder. Sedan dess har vi fortsatt att samarbeta med företagshälsor runt om i landet. Ett samarbete som lett fram till att vi numera är Associerad samarbetspartner till branschföreningen Sveriges Företagshälsor.

Våra värdegrunder

Vi är genuint intresserade av människor och tycker att alla ska ha rätten till samma förutsättningar att må bra. Oavsett vem du är och var du kommer ifrån ska du behandlas med respekt och medkänsla.

Vi arbetar med nedan som ledord:

  • Professionalism
  • Människan i centrum
  • Respekt
  • Icke diskriminerande
  • Miljöhänsyn i våra val

Vi är stolta medlemmar och samarbetar med följande organisationer:

Västerås Science Park
Health Tech Nordic
Sahlgrenska Science Park
Välfärd & Hälsa

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?