• Sjukanmälan

Vårt nära samarbete med kunder och företagshälsor har resulterat i ett verktyg som direkt kan påverka sjukfrånvaron positivt och fungera som en kartläggning av hur frånvaron egentligen ser ut. En kartläggning som kan utgöra grunden för såväl ett systematiskt arbetsmiljöarbete som att proaktivt arbeta för en hög frisknärvaro.

Sjukfrånvaron gör skillnad på ”sista raden”!

Oavsett om du har ekonomi- eller personalansvar så är det här verktyget för dig

 • Enkelt och enhetligt sätt för sjuk och friskanmälan
 • Tydlig överblick över aktuell sjukfrånvaro
 • Tidiga signaler rörande ohälsa inom organisationen
 • Grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM
 • Tydligt stöd för chefens ansvar och engagemang
 • Kartläggning av hur organisationen mår
 • Förstärker det hälsofrämjande arbetet
 • Kostnadseffektivt sätt att erbjuda alla anställde medicinsk rådgivning
 • Tryggt för den anställde genom tidig kontakt med kunnig vårdpersonal

Nyckeln till att få en friskare personal ligger mycket i att vi får engagerade chefer och att det finns en tydlighet då det gäller rutiner och policys.

Hör av dig så kan vi titta på en lösning där vi levererar och kopplar sjukanmälantjänsten till er lokala företagshälsa.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

   Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?