• HR support

HR Support är vårt chef och HR verktyg för rehabilitering och dokumentation. Ett stöd för både chefer och HR att göra rätt sak, i rätt tid, med rätt dokumentation, vi kallar det ”HR Just-in-time!”
Oavsett organisationens storlek så finns det många lagar och regler att förhålla sig till. Då det gäller personal ger Hr Support er ett enhetligt arbetssätt samt ordning och reda.

Hos oss är GDPR enkelt.

Vi hanterar all information i HR Support på samma sätt som i våra medicinska journaler utöver att den gallras per automatik.

  • Triggar på frånvarotillfällen, frånvarodagar och frånvarotyp
  • Påminner ansvarig chef att aktivitet ska starta
  • Enhetlig dokumentation utifrån era checklistor och mallar, på ett och samma ställe
  • Ingen känslig information är åtkomlig för obehöriga
  • Ingen information går förlorad vid chefsbyten
  • Samla den anställdes dokument på en säker plats
  • TakeNote blir ert virtuella säkerhetsskåp!
Säkerställa enhetliga dokumentation

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?