• Samarbetspartners

Vi samarbetar med företagshälsor och försäkringsbolag samt är en associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor.
Kombinationen av TakeNote® och en lokal företagshälsovård är svårslagen. Våra verktyg, tillsammans med den lokala företagshälsans personal som känner kunden och de anställda, ger en kraftfull tjänst för alla organisationer som systematiskt vill arbeta med sjukfrånvaro och rehabilitering.
Alla företagshälsor, intern eller extern och oavsett storlek, kan tillsammans med oss leverera en högkvalitativ sjukanmälantjänst som ger både arbetsgivare och anställda stora fördelar.

Vi är en stolt associerad samarbetspartner till branchorganisationen Sveriges Företagshälsor

Hör av dig om du är intresserad av att samarbeta. Tillsammans kan vi förhoppningsvis bidra till fler hållbara arbetsplatser.

Vi tror mycket på att samarbeta med andra företag för att tillsammans få friskare arbetsplatser. Därför har vi inlett strategiska samarbeten med ett antal partners inom olika områden.

  • Digitala hälsoenkäter och hälsoprofiler
  • Stöd inom alkohol och droger
  • Mallar och checklistor för dokumentation och policys inom arbetsmiljö
  • Externt stöd inom HR området
  • Hälsoundersökningar
  • Organisation och ledarskapsutveckling

Om du är intresserad av att börja samarbete med oss är du välkommen att höra av dig!

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?