• Enhetligt arbetssätt med
    beprövade verktyg

Sedan starten har vi arbetat nära företagshälsor och kunder med att ta fram processer och verktyg som leder till att sänka sjukfrånvaron och att tidigt upptäcka signaler på ohälsa.
En avgörande faktor för ett framgångsrikt hälsoarbete är tidiga insatser av engagerade chefer. För att lyckas behövs en kombination av tidiga signaler, tydliga mandat och mätbara mål rörande sjukfrånvaro och personal.

Sjukfrånvaro vertyg

Våra verktyg ska alltid vara enkla att använda och kan utgöra en viktig bas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Att systematiskt arbeta med personal och arbetsmiljö är bra sätt att förebygga sjukfrånvaro och ohälsa hos dina medarbetare.

Läs mer om det systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på www.av.se
Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter då det gäller att arbeta med sjukfrånvaro ochberätta om hur våra verktyg kan stötta er. Vi har kunder som lyckats sänka sjukfrånvaron med uppemot 30 till 40 procent!

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?