• Ert virtuella säkerhetsskåp

Då den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft blev det tydligare hur personuppgifter ska hanteras och inte minst gallras. E-note blir ert virtuella säkerhetsskåp som löser det på ett säkert och enkelt sätt.