• För mindre och medelstora företag

Stora fördelar för mindre och medelstora företag

I det mindre företaget har ofta en person ansvar för såväl ekonomi- som personalfrågor. Är det dessutom VD, så tillkommer att driva själva verksamheten.

Det medelstora företaget som har specialiserade resurser har samma behov av en strukturerad dokumenthantering med påminnelser för lagstadgade medicinska kontroller och utbildningar.

TakeNote har verktyg för hantering av sjukfrånvaro, rehabilitering och dokumentation som tidigare var förbehållna större företag med egna HR-resurser.

Digitala lösningar ger möjligheter att arbeta effektivt och säkert, men medför också utmaningar. Med våra verktyg gör du rätt sak vid rätt tidpunkt, med hög säkerhet. Dessutom gallras sparad information utifrån kundens önskemål.

Genom en genomtänkt dokumenthantering säkerställs att viktig information finns kvar efter chefsbyten samt en snabb och enkel tillgång till tjänstbarhetsintyg, utbildningsbevis etc om olyckan är framme.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?