• Frågor med Tony Jarlefeldt

Hej Tony! Läget?
– Hej! Jo det är allt fint.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för din del?
– Delar min tid mellan kundkontakter och diverse IT-frågor, såsom att driva vår systemutveckling.

Vad ser du mest fram i sommar?
-Att livet förhoppningsvis återgår till någon form av normal tillvaro och att det ska bli bra golfväder så man kommer ute på banorna igen.

Vad gör du helst när du inte jobbar?
-Hyser ett brinnande intresse för god mat och dryck. Tränar en del, gym och spåret för det mesta och så lite golf under den varmare delen av året.

Vilka råd skulle du kunna ge till ett företag med hög sjukfrånvaro?
-Gå inte på magkänsla, skaffa ett ordentligt underlag för att sedan utifrån det sätta en handlingsplan.
Arbeta systematiskt och lyssna på medarbetarna. Handlingsplanen måste vara förankrad genom hela organisationen.
Utvärdera löpande hur handlingsplanen fungerar.
Tveka inte att ta in extern kompetens även om det tycks kosta mycket, sjukfrånvaron kostar säkert mer.
Fortsätt sedan med att arbeta proaktivt, bland annat genom ett genomtänkt Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM).