• Säkerställa enhetlig Dokumentation

Allt arbete runt sjukfrånvaro och rehabilitering måste dokumenteras. Vi säkerställer att all dokumentation rörande dessa frågor såsom bakgrund, åtgärder, beslut och överenskommelser sker på ett enhetligt och säkert sätt.

HR Support utvecklades för att underlätta och säkerställa att aktiviteter görs i rätt tid. Men också för att samla dokumentation kopplad till en anställd på ett och samma ställe. Detta minimerar risken att information går förlorad vid t ex chefsbyten. En trygghet för både arbetsgivare och anställd.

Ert virtuella säkerhetsskåp

Då den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft blev det tydligare hur personuppgifter ska hanteras och inte minst gallras. E-note blir ert virtuella säkerhetsskåp som löser det på ett säkert och enkelt sätt.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?