• Frågor med Marcus Fredriksson

Hur kommer de sig att du startade Take Note?

Vi fick en förfrågan från en företagshälsa 2006 om hur dom skulle kunna arbeta mer proaktivt för att sänka sjukfrånvaron hos sina kunder. Vi nappade på idén och är i idag marknadsledande då det gäller lösning för företagshälsor och kunder då det gäller att hantera sjukfrånvaro, rehab, personaldokumentation och hantering av beställningar till sin lokala företagshälsa.

Hur ser din arbetsdag ut?

Det är fulltecknade dagar med försäljningsarbete och att supporta och stötta våra kunder med att arbeta för att öka frisknärvaron hos de anställda. Det blir även en del administration mellan varven. Innan Covid-19 så blir det ett par träningspass på lunchen.

Vad ser du mest fram emot i vår?

Hoppas att vaccinationerna kommer igång på ett bra sätt och att vi kan återgå till lite mer normala förhållande och komma igång med träffar för vår kunder och samarbetspartners.

Vad gör du helst när du inte jobbar?

Älskar att vara ute i naturen med familjen med ryggsäck och matsäck. Träning och hälsa är en viktig del för mig vilket innebär en hel del träning både ute och inne.

Vilka råd skulle du kunna ge till ett företag med hög sjukfrånvaro?

Det viktigaste är att fråga kommer upp på ledningsnivå och att ledningen på företaget sätter ett mål att arbeta mot då det gäller frånvaro och att detta är en prioriterad fråga för företaget. Sedan är det viktigt att vi får engagerade chefer som agerar och som har en support då det gäller HR frågor. För att ge chefer möjlighet att arbeta strukturerat med sjukfrånvaron så är det till en stor hjälp om dom har ett verktyg att arbeta med som hanterar frånvaro och rehabilitering. Sedan är det viktigt att ha med sig att detta är ett långsiktigt och hela tiden pågående arbete med personal och sjukfrånvaro.