• Välmående personal – en vinst för alla

Genom att aktivt arbeta med anställda och sjukfrånvaro läggs grunden för att skapa arbetsplatser där människor mår bra och trivs. I en organisation där det finns utarbetade och tydliga riktlinjer skapas förutsättningar för en frisk arbetsplats.

Engagerade chefer som agerar på tidiga signaler på begynnande ohälsa och under sjukfrånvaron har en löpande kontakt med sina medarbetare, utgör en viktig del av en hälsosam arbetsplats.
Hr Support ger chefen förutsättningarna att arbeta både proaktivt och reaktivt med målet att både jobba för och bibehålla en friskare personal.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?