• Våra verktyg

TakeNote® möter det moderna företagets behov av effektiva chef och HR verktyg. Vi strävar efter att våra verktyg skall vara enkla och ge struktur i hälsoarbetet för chefer och HR. En starkt bidragande orsak till framgång är chefens arbete och engagemang. Våra verktyg hjälper till genom att påminna om när en aktivitet ska genomföras – det innebär ett proaktivt arbetssätt och att rätt sak görs i rätt tid.

Helt enkelt – HR Just-In-Time.

Vi har tagit fram ett antal verktyg som kan kombineras och anpassas utifrån kundens behov.

Genom ett nära samarbete med företagshälsor över landet kan vi erbjuda en komplett sjuk- och friskanmälantjänst bemannad av den lokala företagshälsan. Effekten av att låta den lokala företagshälsan delta i arbetet med sjukfrånvaron är stor då de har ofta har en god kunskap om kundernas arbetsplatser och andra pågående hälsoarbeten.

Nyfiken att höra mer? Kontakta oss så skall vi hjälpa till eller att du bokar en kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?