• För vem

Vår modell fungerar!

Vi har sedan 2006 hjälpt företag och kommuner att öka frisknärvaron. I många fall har vi samarbetat tillsammans med lokala företagshälsor. Kunderna finns i en mängd olika branscher med allt ifrån 3 till 10 000 anställda. De har dock det gemensamma att de vill ha en enhetlig hantering av sjukfrånvaro och att säkerställa att cheferna agerar i ett tidigt skede och då med rätt insatser.

Idag har vi anslutna kunder inom ett antal olika branscher och verksamheter

Byggföretag
Logistikcenter
Livsmedelproduktion
Fastighetsförvaltning
E-handel
Spedition
Detaljhandel
Entreprenadföretag
Transport
Betongindustri

Kommuner
Serviceföretag
Tillverkningsindustri
Förskolor och skolor
Bilförsäljning
Svenska Kyrkan
Livsmedelshandel
Städ
Sågverk och bygghandel
Vårdcentraler

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?