• För offentlig sektor

För offentlig sektor

Personalansvar medför många åtaganden. Enkel tillgång till checklistor, dokumentmallar och handledningar i kombination med ett enhetligt arbetssätt och en genomtänkt dokumenthantering ger en god grund för chefskapet.

Våra verktyg ger ett stöd till arbetsrättslig chef då det är dags att agera.

Vid behov kan HR följa hur de löpande uppgifterna går och eventuellt tillföra sin specialistkompetens.

Digitala lösningar ger möjligheter att arbeta effektivt och säkert, men medför också utmaningar. Med våra verktyg gör du rätt sak vid rätt tidpunkt, med hög säkerhet. Dessutom gallras sparad information utifrån kundens önskemål.

Genom en genomtänkt dokumenthantering säkerställs att viktig information finns kvar efter chefsbyten samt en snabb och enkel tillgång till tjänstbarhetsintyg, utbildningsbevis etc om olyckan är framme.

Kontakta oss

Önskar du komma i kontakt med oss oavsett om du redan idag samarbetar med oss eller är nyfiken på våra verktyg – hör av dig.

      Vill du få 5 konkreta tips från oss gratis för att sänka sjukfrånvaron?